logo

logo

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

สัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์
วันที ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนเทพลีลาได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่คือหอประชุมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษารับรองการจัดงานชุมชนชาวย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในการนี้ นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลาได้รับเกียรติจากอดีตนายกรัฐมนตรี ๒ สมัยคือ  ฯพณฯนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ อนุญาตให้สัมภาษณ์ประเด็น เยาวชนคนดีในมุมมองของท่านชวนเป็นอย่างไร นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปีของรัฐบาลโดยการนำของ นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดและท่านชวนอยากให้เด็กไทยสนใจการเมืองในเรื่องใดบ้าง นับเป็นความปิติใจอีกครั้งหนึ่งของนักเรียนโรงเรียนเทพลีลาที่ได้รับความเมตตาจากอดีตนายกรัฐมนตรี โดยนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ๓ คนที่สัมภาษณ์ท่านชวน คือ น.ส.ฐิติรัตน์ จิตต์คำ น.ส.พนิดา บัวสดและนส.ชนิตนันท์ บุญกาญจน์ นักเรียนชั้น ม.๕ โดย   ในการนี้คุณครูนัยนา จิตรรังสรรค์ หัวหน้างานห้องสมุดและงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และครูที่ปรึกษาศูนย์ข่าวเยาวชนไทยได้ดำเนินการจัดบอร๋ด " ด้วยเมตตาจากท่านเนิ่นนานมา เทพลีลายังปลาบปลื้มมิลืมเลือน  " เพื่อต้อนรับ แสดงความขอบคุณ ความระลึกถึงในความเมตตาของทานและเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย ซึ่งเมื่อท่านได้ชมบอร์ดที่จัดแสดงไว้อย่างสนใจพร้อมไต่ถาม นำความปลาบปลื้มมาสู่ทั้งบุคลากรของเทพลีลาและที่สำคัญที่สุดคือครูนัยนา เจ้าของไอเดียและดำเนินการ งานนี้ต้อง...ขอบอก(ไม่บอกไม่ได้แล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น