logo

logo

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

ทีวีไทย..รายการสด..ศูนย์ข่าวฯเทพลีลากับสารคดีบ้านเกิด "บ้านริมคลอง"คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ดำเนินรายการของทีวีไทยและคุณครูนัยนา จิตรรังสรรค์
บรรยากาศในห้องออกอากาศขณะดำเนินรายการ(จากซ้ายไปขวา) น.ส.วันวิสา ขวัญแก้ว น.ส.พนิดา บัวสด นายชลธิส วังเย็น คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย (ผู้ดำเนินรายการ) น.ส.รมย์ชลี ซ้ายกลางและนายเกียรติศักดิ์ หมวดไธสงค์ ขณะออกรายการสด

นายชลธิส วังเย็น นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา ขณะตอบข้อซ้กถามประเด็นห้วข้อการทำสารคดีบ้านริมคลอง


นางสาวพนิดา บัวสด นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา ให้เหตุผลการคิดทำสารคดีเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกม


นางสาววันวิสา ขวัญแก้ว นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะทำสารคดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่คลั่งกระแสวัฒนธรรมชาติเพื่อนบ้านนางสาวรมย์ชลี ซ้ายกลาง นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา แสดงความเห็นว่า ถ้าหาสาเหตุของการไม่อยากไปโรงเรียนของนักเรียนได้ จะเป็นการดีไม่น้อยเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพราะเป็นสารคดีที่ต้องการผลิตให้รู้ข้อเท็จจริง


นายเกียรติศักดิ์ หมวดไธสงค์ นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา มีมุมมองว่าถ้ามีสารคดีการอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องที่ผลิตโดยนักเรียนเอง อาจเป็นสื่อที่ช่วยให้เด็กไทยรักภาษาไทยและใช้ได้ถูกต้องมากขึ้น


สารคดีบ้านเกิด "บ้านริมคลอง"          วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ สมาคมศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โดยคุณรัชพล(วีระ) สุวรรณโชติมอบหมาย ตัวแทนนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลาเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยหรือ thai pbs แสดงผลงานสื่อที่ผลิตโดยนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา เป็นหนังสารคดี ความยาว ๕ นาที เรื่อง "บ้านริมคลอง" และตอบข้อซักถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลิตสื่อจากผู้ประกาศข่าว นักจัดรายการและพิธีกรชื่อดัง คุณประวีณมัย บ่ายคล้อย ทีมงานของเราประกอบด้วย นายชลธิส วังเย็น นายเกียรติศักดิ์ หมวดไธสงค์ น.ส.พนิดา บัวสด น.ส.รมย์ชลี ซ้ายกลาง และ น.ส.วันวิสา ขวัญแก้ว โดยมี น.ส.บู อินลออเป็นมือกล้องคอยเก็บภาพทุกระยะ มีเงาตามตัวคือครูนัยนา จิตรรังสรรค์คอยลุ้นให้กำลังใจและให้คำปรึกษา..งานนี้หินและหนักเรียกว่า ผ่านได้ฉลุย..ละกั๊น ก็รายการสดๆ ไม่มีเทคนะจะบอกให้ ชมจากภาพนิ่งไปก่อนนะจ๊ะ..แล้วภาพเคลื่อนไหวจะ coming soon.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น