logo

logo

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ศูนย์ข่าวฯเทพลีลากับรายการ U-school เมื่อปี ๒๕๔๘

เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเมื่อรายการ U-school ออกอากาศทาง UBC ช่อง ๑๑ ส่งทีมงานมาสัมภาษณ์ครูนัยนา จิตรรังสรรค์และนักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ในช่วง UR-Teacher ในขณะนั้น ประธานศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพลีลา คือ นายศราวุฒิ เตชะนอก รองประธานมี ๓ คนคือ นายณรงค์ยศ รัตนอนันต์ นายศิวกร เกษรราชและนางสาวอรุณโรจน์ ประเสริฐแสง เบื้องหลังกล้องในวันนั้นน้ำตาท่วมจอ เรียกว่าไม่เว้นแม้ตากล้องและพิธีกร-น้องน้ำหวาน นำมาเล่าสู่กันฟังพร้อมสกู๊ป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น